Sjetne skolekorps ønsker nye medlemmer velkommen.

Som medlem hos oss får du en time samspill/drilling i uka. I tillegg må musikere ha individuell intrumentopplæring i kulturskolen. Elevplass i kulturskolen søkes på Trondheim kommune sine hjemmesider (kulturskolentrondheim.no).

Medlemskontingenten for musikere er for tiden 1985 kroner per semester (høst- og vårsemester). Aspiranter har 50% rabatt første år som medlem.

Instrumentleie på 250 kroner pr semester kommer i tillegg.


Foreldre/foresatte til musikanter er fritatt fra dugnad første korpshalvår (august til desember), men dere kan få spørsmål om dere vil bidra som foreldre vakter på arrangementer der barna deres deltar.

Velkommen til oss!

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Førsteprioritet instrument.
Andreprioritet instrument.
Tredjeprioritet instrument.
Viktig! Bekreft at dere vil søke musikkskoleplass innen 1.juni
  • Bekrefter at Musikkskoleplass vil søkes
Her kan du skrive en beskjed til oss.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.